top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

PSIHIKA-EAPTI provodi europski akreditirani program geštalt edukacije koji je priznat od strane Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Europske asocijacije za geštalt psihoterapiju (EAGT). Kako biste upisali naš program edukacije potrebno je zadovoljiti određene uvjete koji predstavljaju osnovu po kojoj će se vaše prethodno učenje, znanje i iskustvo nadograditi ovim iskustvom edukacije. 

 

Djelatnost psihoterapije u Republici Hrvatskoj regulirana je Zakonom o djelatnosti psihoterapije (NN 18/2022), koji je na snazi od 03.02.2022. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/...

Sve informacije vezane za upis u edukaciju iz geštalt psihoterapije slati na: info.upisi.psihika@gmail.com

U nastavku možete naći Uvjete za Program edukacije iz geštalt psihoterapije.

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Diploma iz gestalt psihoterapije

Ciljna skupina

 

Diploma iz geštalt psihoterapije namijenjena je svima koji žele postati geštalt psihoterapeuti i provoditi geštalt psihoterapiju s klijentima, obiteljima, parovima i grupama. Kako bi uspješno završio ovaj program, edukant mora steči znanje, vještine i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba biti sposoban razumijeti klijente i biti motiviran istima pomoći. Edukant treba integrirati znanja iz područja psihopatologije i tehnike rada kako bi svoje klijente mogao uspješno tretirati i podržavati na njihovom putu rasta, razvoja i općeg mentalnog blagostanja.

Uvjeti za upis

 

Uvjeti za obavljanje psihoterapijske djelatnosti propisani su Zakonom o djelatnosti psihoterapije i oni propisuju da se svi oni koji posjeduju diplomu visokoškolskog obrazovanja mogu baviti djelatnošću psihoterapije. Neka prethodna obrazovanja morati će uz edukaciju iz geštalt psihoterapije imati završen Program propedeutike psihoterapije, a neka ne, što je detaljnije definirano spomenutim Zakonom.

Uvjeti za upis

bottom of page