top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Diploma iz geštalt psihoterapije

Opće informacije:

 

Program Diploma iz geštalt psihoterapije traje 4,5 godine i edukantima omogućava sva potrebna znanja, vještine i kompetencije, uz individualnu psihoterapiju i superviziju, koje su nužne za obavljanje psihoterapijske prakse. Program je usklađen sa svim standardima propisanim od strane Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Nakon završetka ovog programa edukanti će biti osposobljeni da se kompetentno, profesionalno i u najboljem interesu svojih klijenata, bave geštalt psihoterapijom.

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Pregled programa (moduli):

 1. POVIJEST I IZVORI GEŠTALT TERAPIJE

 2. TEORIJA I METODOLOGIJA GEŠTALT TERAPIJE

 3. ORGANIZAM I OKOLINA

 4. TEHNIKE GEŠTALT TERAPIJE

 5. PSIHOPATOLOGIJA IZ GEŠTALT ODNOSNE PERSPEKTIVE

 6. PRINCIPI I PRIMJENA ETIKE

 7. GEŠTALT TERAPEUT U TERAPIJSKOM ODNOSU

 8. POLJA I STRATEGIJE PRIMJENE GEŠTALT PSIHOTERAPIJE

 9. DIJAGNOZA

 10. RAZLIČITI PSIHOTERAPIJSKI PRISTUPI

 11. ISTRAŽIVANJE U PSIHOTERAPIJI

 12. SUPERVIZIJA

 13. KLINIČKA PRAKSA: RAD U VRŠNJAČKIM – „PEER“ GRUPAMA POD SUPERVIZIJOM

 14. INDIVIDUALNA PSIHOTERAPIJA

 15. ZAVRŠNI ISPIT (STUDIJA SLUČAJA)

Opća provedba edukacije:

Ovaj program provodi se različitim metodama nastave i učenja. Osnovna ideja je da edukanti uče aktivnim sudjelovanjem iz vlastitog iskustva. Nastavni plan provodi se na sljedeći način: predavanja, prezentacije, diskusije, igranje uloga, radionice, aktivni rad (uključujući osobnu terapiju) u ulozi edukanta-klijenta u malim grupama, pokazne vježbe, seminari itd. Edukacijom se potiče razvoj refleksivnog i kritičkog mišljenja, kreativnosti, sposobnost sinteze i analize i aktivnog sudjelovanja u edukaciji.

Procjena:

Izuzetno je važno da se svakom edukantu pruži mogućnost demonstracije svoga znanja i svega što je iskustveno naučio. Kako bi različiti načini, sposobnosti i područja budućeg razvoja edukanata mogli doći do izražaja, koriste se različite metode koje uključuju: seminarske radove, prezentacije i odgovaranja na postavljena pitanja. Završni ispit zasnovan je na studiji slučaja i demonstraciji psihoterapijskog rada uživo.

Edukacija

bottom of page