top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Ova edukacija omogućava vam doživjeti terapijski pristup rada sa konstelacijama ljudskih sistema i skrivenim zakonima i dinamikama, koji vladaju unutar tih sistema. Ovaj pristup koji je začeo Bert Hellinger, nastavili su razvijati drugi stručnjaci: Hunter Beaumont, Guni Baxa, Francesca M. Boring, Albrecht Mahr, Gunthard Weber, Ursula Franke i Lidija Pecotić itd.

 

Ciljevi edukacije su omogućiti sudionicima razumijevanje osnovne dinamike koje se odvijaju u ljudskim sistemima, doživljavanje fenomena mogućeg riješenja prikazanih simptoma, kao i stjecanje znanja o samostalnoj dijagnostici i intervencijama u sistemu koji se istražuje.

 

Edukacija se organizira u cilju zadovoljavanja potreba sudionika s različitim nivoima iskustva, bilo da je riječ o psihoterapeutima ili onima iz drugih pomažućih profesija.

 

Odgovornost sudionika je da ograničiti primjenu ovog pristupa na one klijente i situacije za koje već imaju odgovarajuću stručnost. Ova edukacija ne kvalificira sudionike kao one koji se bave djelatnošću psihoterapije. Savjetuje se da sudionici budu članovi odgovarajućih profesionalnih asocijacija u matičnoj struci za koju su kvalificirani i kojom se bave. Na taj način ova edukacija predstavlja dodatak na njihova dotadašnja znanja i kompetencije.

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Certifikat:

 

Certifikat koji se izdaje samo je potvrda o sudjelovanju na svakoj pojedinoj radionici. Certifikat o završenoj edukaciji dodijeljuje se nakon uspješnog završavanja edukacije u trajanju od 140 sati od najmanje 2 godine i ispunjenja ostalih uvjeta navedenih u nastavku.

 

Edukacija uključuje:

 

Iskustveni rad tj. rad na osobnim temama i sudjelovanje u osobnim radovima drugih polaznika, gdje se diskutira i problematizira procesu rada;

Seminarski rad od 5000 riječi o izabranoj temi iz područja  teorije i metodologije rada sa obiteljskim konstelacijama;

 

Superviziju prakse: za sudionike koji su zainteresirani za superviziju i razvijanje vještina facilitacije u ovom pristupu.

 

Konstelacije vode iskusni kolege, a za sudjelovanje na ovoj edukaciji potrebna je spremnost sudionika za rad na osobnim temama koji će facilitirati drugi polaznici pod supervizijom.

 

​Za više informacija: tajnistvopsihika@gmail.com

Obiteljske konstelacije

bottom of page