top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Diploma iz gestalt psihoterapije

Edukacija traje 5 godina. Plaćanje se vrši prema sljedećoj dinamici:

1. godina

€2.079,25

+ PDV

2. godina

€1.608,00

+ PDV

3. godina

€2.325,25

+ PDV

4. godina

€2.539,75

+ PDV

5. godina

€679,75

+ PDV

*Navedene cijene edukacije ne uključuju  samo trošak individualne psihoterapije jer se individualna psihoterapija plaća ovlaštenom psihoterapeutu. Sve navedene cijene u tablici plaćaju se isključivo Institutu EAPTI Psihika i uključuju kompletan trošak programa izuzev individualne psihoterapije. Edukacija se plaća godišnje u dva jednaka dijela na ulazu u svaki semestar ili iznimno na 12 jednakih mjesečnih rata godišnje. Plaćanje se obavlja isključivo transakcijskim putem.

Institut Psihika EAPTI zadržava pravo mogućeg povećanja cijena kotizacija u maksimalnom iznosu od 5% godišnje.

Trošak edukacije

bottom of page