top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Sve informacije vezane za upis u edukaciju iz geštalt psihoterapije slati na: info.upisi.psihika@gmail.com

 

Ovdje možete pronaći obrasce za prijavu za upis na Program edukacije iz geštalt psihoterapije.

Molimo vas da tek nakon postupka selekcije i nakon prve iskustvene radionice popunite Upisni list za program edukacije iz geštalt psihoterapije, Izjavu o prihvaćanju online edukacije i povjerljivosti i Policu sudjelovanja preko Zooma, te priložite svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Upisnom listu, zajedno sa potpisanim Ugovorom za edukaciju iz geštalt psihoterapije.

 

Dokumentaciju ne treba slati prije postupka selekcije i prije nego što vas Institut obavijesti da ste primljeni u edukaciju.

Svu gore navedenu dokumentaciju skenirajte i pošaljite ju na e-mail adresu: tajnistvopsihika@gmail.com  ili ju možete poslati poštom na sljedeću adresu: Psihika d.o.o., Josipa Jovića 42, 23000 Zadar.

 

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Upisni list za program Diplome geštalt psihoterapije

Obrazac za prijavu

Ugovor o edukaciji iz gestalt psihoterapije - Psihika

Studentski ugovor

Polica sudjelovanja preko Zooma
Izjava o prihvaćanju online edukacije i povjerljivosti

Obrasci za upis i ostala dokumentacija

bottom of page