top of page

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar

Europski akreditirani psihoterapijski trening institut za psihoterapiju Psihika EAPTI - Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar organizira edukaciju iz geštalt psihoterapije u Republici Hrvatskoj. Svoj edukacijski rad zasniva na iskustvenoj, eksperimentalnoj i egzistencijalnoj filozofiji. Osnovu sustava vrijednosti Psihike EAPTI čine holistički, dijaloški i kontekstualni pristup orijentiran na klijenta, koji je zastupljen u edukaciji, procesu učenja i obavljanju psihoterapije, pri čemu je fokus na cjelokupnoj osobi kao pojedincu i u odnosu s drugima. Institut Psihika EAPTI posebno njeguje svjesnost budućih terapeuta o vlastitoj životnoj filozofiji.

 

Osobno sudjelovanje edukanta u terapijskom procesu od ključnog je značaja. Tijekom edukacije edukantov jedinstveni doprinos vrednuje se i usavršava, što se temelji na uvjerenju da u konačnici upravo edukant predstavlja "instrument" u kontekstu terapijske intervencije.

 

Kroz iskustveno učenje, edukant neposredno doživljava proces terapije i osobnog razvoja. Kroz superviziju prakse i stručno usavršavanje, edukant istovremeno uči primijeniti svoje znanje, razumijevanje i vještine nastajanja geštalt psihoterapeuta. I naposlijetku, zajedničko djelovanje procesa praktičnog iskustva i teorije, čini edukanta sposobnim za kompetentno preuzimanje odgovornosti psihoterapeuta.

Akreditacija

U Hrvatskoj se Psihika pojavila kao zadnji Institut, no paradoksalno postao je prvi registrirani hrvatski geštalt Institut priznat od strane EAGT-a i EAP-a 30. rujna 2017. godine i tako legalno ima najdužu tradiciju europskog geštalt Instituta u Hrvatskoj.

Diploma iz gestalt psihoterapije

Diploma iz geštalt psihoterapije namijenjena je onima koji žele postati geštalt psihoterapeuti i prakticirati geštalt psihoterapiju s klijentima, pacijentima, obiteljima, parovima i grupama. Da bi uspješno završio ovaj program, edukant treba steći znanje, vještine i kompetencije neophodne za psihoterapijsku praksu; treba biti sposoban razumijeti klijenta i biti motiviran pomoći im, kao i tretirati psihološke poremećaje i podržavati klijente u smjeru rasta, razvoja i sveukupnog mentalnog zdravlja.

Konačni edukacijski cilj

Ovaj program ima za cilj edukantu pružiti sva potrebna znanja, vještine i kompetencije uz individualnu psihoterapiju i superviziju koje su nepohodne za rad geštalt psihoterapeuta. Program je usklađen sa svim standardima propisanim od strane Europske asocijacije za psihoterapiju i Europske asocijacije za geštalt terapiju. Također, ispunjava sve hrvatske zahtjeve za rad psihoterapeuta. Nakon završetka ovog programa, edukant je osposobljen kompetentno, profesionalno i u najboljem interesu svojih klijenata provoditi geštalt psihoterapiju.

Da bi u Republici Hrvatskoj osoba mogla obavljati psihoterapijsku djelatnost, potrebno je dobiti Rješenje o pravu na obavljanje djelatnosti psihoterapije koje je propisano Zakonom o djelatnosti psihoterapije (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_02_18_182.html), a isto izdaje Hrvatska Komora Psihoterapeuta (https://www.hkpt.hr).

Zadaci

Vrijednosti edukacije zasnivaju se na teoriji i metodologiji geštalt terapije, koje podrazumijevaju fenomenološki pristup, uvažavanje i primjenu teorije polja, eksperimentiranje i dijaloški i relacioni stav. Edukativni programi koje nudi Psihika EAPTI promoviraju holistički pristup u proučavanju individualnih, obiteljskih, grupnih i organizacijskih metoda intervencija. Svaki program uključuje sljedeće glavne komponente:

  • Individualna psihoterapija

  • Teorija i metodologija geštalt terapije​

  • Različiti pristupi psihoterapiji (alternativni psihoterapijski pravci)​​

  • Teorijski seminari: predavanja​

  • Klinička praksa sa realnim klijentima​

  • Supervizija: individualna ili u malim grupama​​

  • Seminarski radovi i prezentacije​

  • Istraživanje​

  • „Peer“ vršnjačke grupe

Ciljevi

bottom of page